900135/17 - Assistència tècnica per a l'elaboració d'un suport per a l'estudi i anàlisi estratègic de tendències, reptes, oportunitats i posicionament de l'economia per a l'impuls del Desenvolupament Econòmic Metropolità.

Tornar

Avís

Avís: El document acreditatiu de constitució de la garantia provisional, tant si es constitueix mitjançant aval com assegurança de caució s'ajustarà als models que s'adjunten com annex al plec administratiu i s'inclourà al sobre núm. 1 - Documentació administrativa.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
La realització del contracte es durà a terme en les dependències del contractista, i si les necessitats ho requereixen, en les oficines de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Termini d'execució:
El contracte tindrà una durada d'un any comptadors a partir de la signatura del contracte.
Pressupost de licitació:
59.979,99 € sense IVA

Data de l'última modificació 31.01.2018 / 13:58

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
Garantia Provisional - 1.799,40 euros, 3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
18.07.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
18.07.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
03.07.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017012959.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
25.07.17 9:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
18.09.17 12:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
25.07.17 9:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
18.09.17 12:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ RPIVADA
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ RPIVADA
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ RPIVADA
Data de formalització de contracte:
17.01.18

Renúncia desestimació