Signes bàsics empreses i instituts

Manual d'identitat corporativa de les empreses i instituts de l'AMB.