Expedient 901383/16

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte executiu de reforma i ampliació de la piscina Can Millars, fase 1, al terme municipal de Cornellà de Llobregat.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.909.321,99 €
Empresa adjudicatària:
BENITO ARNÓ E HIJOS S.A.U.
Import modificació (IVA exclòs):
69.882,51 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL