Expedient 901259/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obra del projecte constructiu de la urbanització dels carrers Tortosa i Girona, entre Ribes de Freser i de l'Aviació, al terme municipal del Prat de Llobregat
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
710.640,42 €
Empresa adjudicatària:
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
Import modificació (IVA exclòs):
97.220,28 €
Data de modificació: