Expedient 901075/16

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte de remodelació del carrer Pompeu Fabra, entre el carrer Sant Carles i el Passeig Salzereda, fase 2, Santa Coloma de Gramenet.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
2.123.700,15 €
Empresa adjudicatària:
DRAGADOS, SA
Import modificació (IVA exclòs):
Sense increment
Data de modificació:
Prova: $provaURL