Expedient 901069/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte d'ordenació del Camí de la Bunyola, Fase 3, des de la capçalera del canal fins a la carretera de València, al terme municipal del Prata de Llobregat.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
421.201,15 €
Empresa adjudicatària:
JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO S.A.U.
Import modificació (IVA exclòs):
12.803,20 €
Data de modificació: