Expedient 900996/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obra del projecte de reforma i ampliació de ca l'Altisent, al terme municipal de Sant Climent de Llobregat
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.084.276,78
Empresa adjudicatària:
REHAC SA
Import modificació (IVA exclòs):
32.398,24 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL