Expedient 900977/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte executiu de remodelació i millora d'equipaments i usos ciutadans del Parc de les Planes, al terme municipal de L'Hospitalet de Llobregat.
Import (IVA exclòs):
689.623,28 €
Empresa adjudicatària:
HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
Import modificació (IVA exclòs):
80.126,90 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL