Expedient 900968/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres de coberta de pista esportiva i vestidors CEIP Marcel·lí Moragas, fase 2 a Gavà
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
61.881,80 €
Empresa adjudicatària:
CONSTRUCTORA DE CALAF SAU
Import modificació (IVA exclòs):
7.450,27 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL