Expedient 900963/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Serveis consistents en la direcció de les obres del projecte de la fase 1 de la remodelació d'un tram de l'antiga carretera N-150 al seu pas pel municipi de Montcada i Reixac.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
16.900,00 €
Empresa adjudicatària:
V.V.V. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO SL
Import modificació (IVA exclòs):
7.320,00 €
Data de modificació: