Expedient 900939/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte executiu d'una pista skatepark al Parc del Pinetons, a Ripollet.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
158.380,19 €
Empresa adjudicatària:
ROIG I FILLS, SA
Import modificació (IVA exclòs):
0,00 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL