Expedient 900905/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres de l'espai jove i de creació La Nau al terme municipal de Barberà del Vallès
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
855.533,66 €
Empresa adjudicatària:
UTE CONNECTA BARBERA (VOLTES CONNECTA,SLU I VOLTES,SLU)
Import modificació (IVA exclòs):
17.121,67 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL