Expedient 900884/16

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Servei informàtic per a l'ampliació i evolució de l'actual plataforma Smart Cities de l'ÀMB.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
312.910,00 €
Empresa adjudicatària:
IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA S.A
Import modificació (IVA exclòs):
52.887,60 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL