Expedient 900664/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte de reurbanització del carrer Matas, des del carrer Castellar fins la Plaça de la Vila, al terme municipal de Tiana.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
405.642,42 €
Empresa adjudicatària:
AGUSTI Y MASOLIVER S.A.
Import modificació (IVA exclòs):
39,796,38 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL