Expedient 900562/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres de rehabilitació del gual existent al camí de la resclosa de la riera de Cervelló, al terme municipal de Cervelló.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
155.064,45 €
Empresa adjudicatària:
RIGEL OVER S.L.
Import modificació (IVA exclòs):
8.102,54 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL