Expedient 900547/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte exeuctiu de recuperació del Torrent Tortuguer al Parc dels Pinetons, al terme municipal de Ripollet
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
644.611,37 €
Empresa adjudicatària:
VOLTES CONNECTA SLU
Import modificació (IVA exclòs):
37.177,97 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL