Expedient 900442/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte de remodelació de la façana i accés nord del Mercat de les fontetes, a Cerdanyola del Vallès
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
752.757,68
Empresa adjudicatària:
MÓN VERTICAL SLU
Import modificació (IVA exclòs):
27.421,47 €
Data de modificació: