Expedient 900368/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obra del projecte de la tercera fase del Barri de Sales que engloba els carreres Jaume Balmes, Rafael de Casanova, Fivaller i la carrerera del Prat, al terme municipal de Viladecans.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.334.819,52
Empresa adjudicatària:
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA , SA
Import modificació (IVA exclòs):
122.019,20 €
Data de modificació: