Expedient 900344/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Servei de suport en l'àmbit de la llei orgànica de protecció de dades (LOPS) per l'ÀMB i tots els seus organismes depenents.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
21.000,00 €
Empresa adjudicatària:
OBJETIVO TARSYS, SL
Import modificació (IVA exclòs):
0,00
Data de modificació:
Prova: $provaURL