Expedient 900148/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte d'execució de millora de la connectivitat al barri de Mas Rampinyo al terme municipal de Montcada i Reixac.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
342.819,29 €
Empresa adjudicatària:
CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
Import modificació (IVA exclòs):
30.619,22 €
Data de modificació: