Expedient 900135/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Servei per l'assistència tècnica per a l'elaboració d'un suport per a l'estudi i anàlidi estratègix de tendències, reptes, oportunitats i posicionament de l'economia per l'impuls del desenvolupament econòmic metropolità.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
50.500,00 €
Empresa adjudicatària:
INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA
Import modificació (IVA exclòs):
50.500,00 €
Data de modificació: