Expedient 900064/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Servei de buidatge, transport i tractament dels lixiviats dels dipòsits controlats clausurats de Pòmar (Badalona) i Can planas (Cerdanyola del Vallès).
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
64.800,00 €
Empresa adjudicatària:
TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO SÁNCHEZ, SL
Import modificació (IVA exclòs):
31.200,00 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL