Expedient 500363/10

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Gestió interessada del SPTCUV al Barcelonès Nord.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
Gestió interessada
Empresa adjudicatària:
TUSGSAL
Import modificació (IVA exclòs):
Sense increment
Data de modificació: