Expedient 4633/13

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Servei de manteniment integral de la xarxa de parcs de l'ÀMB - Lot 2
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
9.573.817,79
Empresa adjudicatària:
URBASER, SA
Import modificació (IVA exclòs):
119.733,11
Data de modificació: