Expedient 4633/13

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Servei de manteniment integral de la xarxa de parcs de l'ÀMB - Lot 1
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
17.612.085,91 €
Empresa adjudicatària:
CESPA CIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA
Import modificació (IVA exclòs):
142.498,44
Data de modificació:
Prova: $provaURL