Expedient 1227/16

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Servei d'assessorament especialitzat en la propietat industrial.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
80.000,00 €
Empresa adjudicatària:
SYS SERVEIS EN PROPIETAT INDUSTRIAL SL
Import modificació (IVA exclòs):
7.567,00 €
Data de modificació: