Expedient 901120/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei d'un evolutiu de la plataforma AMBGIS per tractar les ofertes immobiliaries empresarials
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
13.900,00 €
Empresa adjudicatària:
TERCERA FASE SOFTWARE S.L.U.
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: