Expedient 900879/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei de consultoria i assistència tècnica vinculats al procés de participació de l'avanç del Pla Director Urbanístic Metropolità
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
56.800,00 €
Empresa adjudicatària:
PAISAJE TRANSVERSAL SLL
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: