Expedient 900872/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei consistent en l'edició dels avisos de cobrament dels ingressos metropolitans en període voluntari i executiu dels municipis de la segona Corona. (abreujat)
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
21.017,40 €
Empresa adjudicatària:
SERVINFORM, S.L.
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: