Expedient 900845/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Subministrament per l'adquisició de paper multifució per l'AMB.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
26.679,91 €
Empresa adjudicatària:
LYRECO ESPAÑA S.A.
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: