Expedient 900841/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Assistència tècnica a la direcció dels treballs de subministrament i instal·lació d'enllumenat tipus LED als vials exteriors de les rondes de Barcelona
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
64.681,40 €
Empresa adjudicatària:
ARDANUY INGENIERÍA S.A.
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: