Expedient 900686/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Obres del projecte de reurbanització del carrer i plaça Azorín, al terme municipal de Badalona.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
411.318,37 €
Empresa adjudicatària:
OBRES I SERVEIS ROIG SA
Òrgan de contractació:
Junta de Govern
Data de signatura: