Expedient 900275/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei informàtic per al desenvolupament, manteniment i evolutius del Registre metropolità de vehicles estrangers i d'altres vehicles autoritzats ZBE, d'ara en endavant REGEX. En aquest registre informàtic s'engloben les funcionalitats de gestió i tramitació de les diferents tipologies de registres i vehicles autoritzats per circular en la Zona de Baixes Emissions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
69.685,00 €
Empresa adjudicatària:
SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA SA
Òrgan de contractació:
Vicepresidència de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
Data de signatura: