Parc de l'Estany de la Murtra

Gavà, Viladecans
Montse Garcia

Es tracta d'una zona humida ubicada entre el municipis de Gavà i Viladecans. Al sud limita amb l'autovia de Castelldefels (C-31) i al seu extrem Sud-Est es troba l'estació depuradora d'aigües residuals. Aquest espai forma part de la Xarxa Natura 2000.

Superfície: 13.200,18 m2

Adreça: Autovia C-31, km 186.9 Gavà, Viladecans

 • Informació general

  L'únic parc de la xarxa amb un estany natural

  © Montse Garcia

  Informació de servei

  Recentment s'hi han instal·lat miradors i bancs per poder fer una visita plaent i gaudir d'un espai tan important ecològicament i paisatgísticament.

  Descripció

  Actualment és una de les zones humides més importants de Catalunya. Des de 1992 està inclosa al PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya) dins dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. L'any 2006 es va declarar zona ZEPA (Zona d'Especial Protecció per les Aus) dins la Xarxa Natura 2000.

  L'estany alberga gran diversitat biològica, és un espai important per a la fauna en especial per a les aus aquàtiques, pel fet de trobar-se enmig de la ruta migratòria entre el nord d'Europa i l'Àfrica. Algunes espècies nidificants són l'ànec collverd, la fotja, el morell cap-roig o el cabusset. També s'hi troben tortugues aquàtiques i moltes altres espècies, com peixos i invertebrats aquàtics. Tot això també és possible gràcies a la vegetació valuosa com el canyís, lliri groc, la boga, àlbers, salzes, freixes i pollancres. 

  Recuperació ambiental

  Amb el suport de fons europeus, l'AMB va redactar el 2011 el pla de recuperació, que va començar retirant les deixalles del voltant per dotar el sòl de més qualitat i eliminant espècies invasores, substituint-les per espècies autòctones.

  El projecte de recuperació mediambiental de l'entorn de la llacuna de la Murtra, en els municipis de Gavà i Viladecans, respon a la exigència de restaurar un espai amb un gran potencial ecològic, mitjançant intervencions de millora de la biodiversitat i una gestió de l'espai per a la promoció de l'educació ambiental.

 • Normes d'ús
  Utilitzeu les papereres.
  Utilitzeu les papereres.
  El residu recollit es porta a una planta de triatge.
  Prohibit fer foc (només és permès als parcs amb servei de barbacoa).
  Prohibit fer foc (només és permès als parcs amb servei de barbacoa).
  Porteu el gos lligat.
  Porteu el gos lligat.
  Respecteu les indicacions en aquells parcs o localitzacions on no es permet l'accés als gossos (Exemple: àrea de jocs infantils, jardins botànics i jardins històrics).
  Recolliu les deposicions dels gossos.
  Recolliu les deposicions dels gossos.
  No allibereu animals domèstics.
  No allibereu animals domèstics.
  L'alliberament incontrolat posa en perill la fauna autòctona.
  No doneu menjar als animals. L'alimentació incontrolada dels animals empitjora la qualitat de l'aigua dels llacs i estanys, genera males olors i desencadena problemes higiènico- sanitaris.
  No doneu menjar als animals. L'alimentació incontrolada dels animals empitjora la qualitat de l'aigua dels llacs i estanys, genera males olors i desencadena problemes higiènico- sanitaris.
  Respecteu la vegetació.
  Respecteu la vegetació.
  No feu sorolls molestos.
  No feu sorolls molestos.
  Prohibit pescar a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit pescar a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit banyar-se a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit banyar-se a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit circular amb vehicles de motor (excepte vehicles de serveis).
  Prohibit circular amb vehicles de motor (excepte vehicles de serveis).

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...