Estany de la Murtra

Categoria: Llac o estany

Municipis: Viladecans

Estany de la murtra

La llacuna de la Murtra (22 ha) és un dels aiguamolls més antics del delta del Llobregat. A partir de mitjan s. XX es va començar a malmetre i els marges de la llacuna van quedar contaminats. El projecte de recuperació ha restaurat l'espai amb plantes autòctones de ribera (com el canyís, el jonc i el lliri groc), àlbers, freixes de fulla petita, salzes i pollancres i la introducció de nous hàbitats, com les illes flotants i les platges de llims, on s'alimenten diversos tipus d'aus típiques del delta del Llobregat.

Marker
Viladecans
Com anar-hi
Transports al voltant de...
Equipaments relacionats