Petjada del carboni

La petjada del carboni és el concepte que s'usa per identificar l'impacte ambiental en forma d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) que deixa l'activitat humana. La unitat de mesura emprada són els kg de CO2 equivalent. Pel que fa a l'AMB, es tracta de la petjada relacionada amb les emissions de totes les instal·lacions i serveis de la seva competència.

Certificacions i informes

L'AMB disposa de la certificació UNE-EN ISO 14064-1 per a la quantificació i informes de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de les instal·lacions i serveis inclosos en l'Estratègia de carboni. Es duen a terme cicles d'auditories de tres anys. El primer cicle d'auditories es va fer l'any 2014, quan es van verificar les emissions de 2011-2012-2013. El segon cicle d'auditories es va iniciar el 2017, quan es van verificar les emissions de 2014-2015-2016.

L'any 2018 s'han verificat les emissions de 2017 i l'any 2019 es verificaran les de 2018.

L'abast actual de l'Estratègia comprèn 58 organitzacions i instal·lacions. El mostreig de centres permetrà auditar gairebé el 100% de l'abast de l'Estratègia. Durant 2017 es van auditar 24 centres i al llarg de 2018 i 2019 s'estan auditant 15 i 11 instal·lacions més, respectivament.

En el període que comprèn els anys 2011 i 2017, s'han reduït les emissions en un 24%. L'objectiu pel 2030 és el de reduir un 30% les emissions en base a l'any 2011.

Certificació 2017 ISO 14064
Certificació 2016 ISO 14064
Certificació 2014-2015 ISO 14064

Logo ISO
 • Informes
 • Empreses auditades
  • Planta integral de Valorització de residus (PIVR) de Sant Adrià del Besòs.
  • Ecoparc dels Hostalets de Pierola (Ecoparc de Can Mata SL).
  • Institut Metropolità del Taxi (IMET).
  • Ecoparc de la Zona Franca (Ecoparc de Barcelona SA).
  • Ecoparc de Montcada i Reixac (Ecoparc del Besòs SA).
  • EDAR de Besòs (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).                                                   
  • Societat General d'aigües de Barcelona AGBAR (subministrament).
  • EDAR del Prat de Llobregat (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A.
  • T.U.S.G.S.A.L.
  • MOHN Autocars, S.L.
  • Oliveras SL.
  • Rosanbus SL.
  • Manteniment i Conservació de Rondes (Consell Comarcal Barcelonès).
  • EDAR de Gavà (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).
  • EDAR de Montcada (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).
  • Planta de Compostatge Sant Cugat – TMA.
  • Serveis Generals de Mobilitat i Transport (SGMT) SL.
  • EDAR de Sant Feliu (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua S.A).
  • Planta de compostatge de Torrelles.
  • Barcelona City Tour.                                                                    
  • UTE Biogàs Garraf.
  • Parcs Llobregat (CESPA).
  • Deixalleries.
  • Aigües del Prat S.S. (APSA).

Compensacions

Certificat global. Any 2014

Mètode de càlcul

El càlcul d'emissions de GEH de l'AMB es basa metodològicament en la norma ISO 14064-1:2012, que estableix el protocol de càlcul de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH). Com a eina de càlcul s'utilitza la metodologia de la Guia de càlcul d'emissions de GEH de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de Catalunya, així com la seva calculadora.

Resultat del càlcul

Resultats de gestió del carboni de les diferents instal·lacions i organismes i companyies concessionàries de serveis de l'AMB.

Prova: $provaURL