L'FP no té gènere

L'FPro no entén de gènere, perquè forma professionals i els connecta amb els reptes del món laboral

Icona No sex

La formació professional està creixent com demostren les dades d'inserció laboral i les sortides professionals que ofereix.

Tots els cicles proporcionen la formació necessària perquè cada persona, independentment de la seva situació, pugui seguir aprenent i adquirir les competències professionals i el coneixement propi de cada sector. Amb l'FPro pot endinsar-se, en molt poc temps, en sectors emergents com les energies renovables, la logística, la indústria intel·ligent, la mobilitat elèctrica, la construcció sostenible...

A més, la formació professional dual, que combina l'aprenentatge als centres educatius amb l'activitat productiva a les empreses, ha demostrat que és un motor de competitivitat i un accelerador de la inserció laboral.

L'actitud dels joves vers la formació professional també està canviant. Cada vegada són més conscients que amb l'FPro treballaran en allò que realment els agrada. Un clar exemple són la Laia, l'Aleix, la Lucía, la Valentina, la Marta i el Javier, el Miguel, joves que han trobat la seva vocació professional i que estan formant-se en alguns dels sectors més dinàmics del territori. 

Perquè saben que els somnis no tenen estereotips i que desplegant les seves ales arribaran molt lluny.

 

L'AMB treballa per promoure la formació professional i l'FP dual a la metròpolis de Barcelona, on és present en 25 dels 36 municipis metropolitans. A l'àrea metropolitana de Barcelona s'oferten 58.840 places d'FPro, en 141 cicles de formació professional diferents (49  de Grau Mitjà i 92 de Grau Superior). El volum de persones matriculades ha crescut un 60 % des del 2004 a la metròpolis. Actualment, el 60 % dels graduats en FPro troba feina i en sectors emergents aquesta xifra augmenta fins a més del 70 %.