L'FP no té gènere

L'FP no entén de gènere, perquè forma professionals

Icona No sex

La formació professional està creixent i ja no és la segona opció formativa per darrere de la universitat, com demostren les dades d'inserció laboral i les sortides professionals que ofereix.

L'FP no entén de gènere: forma professionals sense importar el sexe ni els estereotips associats a determinades professions. Tothom pot ser lliure en el sector del mercat de treball al qual es vol dedicar.

Tots els cicles proporcionen la formació necessària perquè cada persona, independentment de la seva situació, pugui seguir aprenent i adquirir les competències professionals i el coneixement propi de cada sector. Amb l'FPro pot endinsar-se, en molt poc temps, en sectors emergents com la logística o la indústria 4.0.

A més, la formació professional dual, que combina l'aprenentatge als centres educatius amb l'activitat productiva a les empreses, ha demostrat que és un motor de competitivitat i un accelerador de la inserció laboral.

L'actitud dels joves vers la formació professional també està canviant. Cada vegada són més conscients que amb l'FP treballaran en allò que realment els agrada. Un clar exemple són la Lucía, la Valentina, la Marta i el Javier, joves que han trobat la seva vocació professional i que estan formant-se en alguns dels sectors més dinàmics del territori: la indústria, la logística, les energies, les cures i la construcció sostenible.

Perquè saben que els somnis no tenen estereotips i que desplegant les seves ales arribaran molt lluny.

L'AMB treballa per promoure la formació professional i l'FP dual a la metròpolis de Barcelona, on és present en 25 dels 36 municipis metropolitans. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha 57.876 estudiants d'FPro, i es poden cursar 144 titulacions de 22 famílies professionals diferents. El volum de persones matriculades ha crescut un 60 % des del 2004 a la metròpolis. Actualment, el 60 % dels graduats en FPro troba feina. En titulacions industrials, aquesta xifra augmenta fins a més del 70 %.