Subministrament d'aigua

Tovalloletes
Cal evitar el llençament de tovalloletes, bastonets i altres elements d'higiene personal al vàter..

Això:
 1. Propicia embussos al clavegueram.
 2. Provoca avaries als equips de sanejament.
Recordeu:
 1. El vàter no és una paperera.
 2. Llençeu les tovalloletes, els bastonets i altres elements d'higiene personal al contenidor de resta.
Entre tots, ajudem a protegir el medi ambient.


Puja
Ajornament de rebuts
 • Les empreses de menys de 50 treballadors i un volum de negoci anual inferior a 8 milions d'euros no hauran de pagar el rebut de l'aigua ni la TMTR.
 • Aquests rebuts es finançaran sense interessos quan acabi la crisi.
 • Si tu o la teva família teniu dificultats per pagar el rebut de l'aigua a causa de la crisi de la COVID-19, podeu sol·licitar la tarifa social de l'AMB.
 • Contacteu amb la vostra companyia subministradora per informar-vos-en.
Més informació

Puja
Actuacions en subministrament
 • Es creen equips independents de treball operatiu a les diferents plantes de tractament d'aigua, que funcionin de manera independent per evitar qualsevol risc de contagi i perquè, en cas que es detecti un contagi, es pugui establir un període de quarantena per a l'equip afectat.
 • Es disposa d'un tercer equip de guàrdia per garantir la normalitat del subministrament.
 • Se suprimeix qualsevol contacte directe o indirecte, tant en instal·lacions com en els vestidors dels equips de treball.
 • S'extremen i s'optimitzen les mesures d'higiene personal.
 • Les instruccions de treball a les empreses contractistes es fan per via telefònica o telemàticament.
 • S'han cancel·lat totes els visites a les instal·lacions, excepte en activitats essencials com el transport de materials necessaris per assegurar la salubritat de l'aigua i per al funcionament normal de les instal·lacions.
 • S'aprovisiona les plantes de material necessari per assegurar la continuïtat del subministrament d'aigua durant els propers mesos.

Puja

Material educatiu ideal per a la família