Serveis a la ciutadania

icona

Es reprèn l'atenció ciutadana presencial i es limita als horaris i condicions que s'indiquen a continuació.

Formulari de contacte AMB
Oficina del Registre i Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Registre
Laborals de 9 a 14 h.

Per presentar sol·licituds es demana que es faci un ús preferent de la instància genèrica electrònica
Aquest ús és obligatori per a les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els col·lectius professionals que requereixen la col·legiació obligatòria (notaris i registradors de la propietat i mercantils, entre altres), els  qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració, i els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic (article 14 de la Llei 39/2015)

OAC
De 9 a 14 h, els dies laborables únicament amb cita prèvia, que es pot sol·licitar al telèfon 674 792 397.
El dia 31 de desembre l'OAC romandrà tancada.

Adreça de les oficines de Registre i Atenció ciutadana:
C. 62, 16-18, Zona Franca
08040 Barcelona

Puja
Ocupació pública
Des de l'1 de juny es tornen a realitzar tràmits administratius.

Convocatòries obertes

Puja
Prova: $provaURL