Quotidianitat

Carrer

Entre les 22 hores de la nit i les 6 hores de la matinada n'hi ha restriccions a la mobilitat nocturna (toc de queda).
Ús de les mascaretes
 • Quines persones han de fer ús de la mascareta?
  Dels 6 anys en endavant és obligatori sempre que no tinguin contraindicació. I dels 3 als 5 anys és recomanable.

  No cal que portin la mascareta les persones següents:
  • Les que presenten una malaltia o dificultat respiratòria que pot empitjorar amb l'ús de la mascareta.
  • Les que no són capaces de treure's la mascareta de manera autònoma (sense ajuda) quan ho necessiten.
  • Les que presenten trastorns o alteracions de la conducta que en fan inviable l'ús.
 • Quan he de fer ús de la mascareta?
  En general, l'has d'utilitzar sempre que surtis de casa.

  No cal que en facis ús en els casos següents:

  • Quan practiquis esport.
  • Mentre estàs menjant o bevent.
  • Durant les activitats restringides als grups estables de convivència en el marc de les escoles i les activitats de lleure infantil i juvenil.
  • A casa, si estàs amb persones amb qui convius habitualment.
  • En un vehicle particular, si totes les persones ocupants conviviu.
  • D'excursió, perquè es tracta d'una activitat esportiva.

  Altres situacions:

  • Al carrer: sí que cal, excepte si estàs fent esport.
  • A la feina: sí que cal, excepte si estàs a l'interior d'un despatx propi d'ús individual, amb la porta tancada.
  • Si treballes a l'exterior: sí que cal, llevat que la feina impliqui la pràctica esportiva o un gran esforç físic (per exemple, algunes tasques relacionades amb la construcció).
  • A la platja: mentre estiguis a la platja en pots prescindir, però l'has d'utilitzar durant el trajecte i en instal·lacions d'ús públic, als lavabos (incloent-hi les cues, si n'hi ha), dutxes o bars de platja.
  • A la piscina o en altres instal·lacions aquàtiques (també de tipus balneari): l'has de fer servir als vestuaris i a les instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors, però no cal a les zones de bany.
  • Si et desplaces en patinet elèctric: sí, és necessari.
  • Al teatre o al cinema: sí, també quan siguin a l'exterior.
  • Al gimnàs: l'has de portar als vestuaris i a les instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors. No cal en el moment en què practiques l'esport.
  • A la terrassa o a l'interior d'un bar o restaurant: un cop t'asseguis a taula, en pots prescindir. Però l'has de portar per anar al lavabo o per anar a pagar o a demanar al taulell.
  • A la biblioteca: sí, l'has d'utilitzar en tot moment.
  • En activitats educatives i/o lúdiques: l'has de portar, excepte en els casos següents:
   • en activitats en les quals estan definits grups estables de convivència
   • en activitats esportives
   • altres activitats que no es puguin fer amb mascareta, com tocar instruments de vent o cantar. Cal extremar mesures com la ventilació i la distància de seguretat i portar la mascareta a les instal·lacions (vestuaris, passadissos, vestíbuls, ascensors, etc.). No cal a les aules, zones d'assaig o espais on es duguin a terme les activitats
  • Al transport públic: sí, l'has de portar en tot moment.
  • En un establiment de turisme (hotel, hostal, alberg, etc.): no cal a les habitacions o a la taula durant els àpats, però sí que cal a les zones comunes i als ascensors.
  • En un càmping: sí, excepte si estàs dins la pròpia parcel·la, a la piscina o durant els àpats.
  • A la perruqueria o en centres d'estètica: sí, te l'has de posar en tot moment.
  • Als establiments comercials: sí, sempre.
  • En un local d'oci: l'has de portar sempre, menys quan estiguis consumint una beguda.
  • En altres tipus d'establiments (bancs, caixes, oficines d'atenció al públic, etc.): sí, l'has de portar en tot moment.
 • Hi ha excepcions en l'obligatorietat de l'ús de la mascareta?
  Sí. Estan exempts de portar la mascareta els casos següents:
  • Qui presenti algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada a causa de l'ús de la mascareta.
  • A qui l'ús de la mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que a causa d'una situació de discapacitat o dependència presenti alteracions de conducta que en facin inviable la utilització.
  • Quan s'han de desenvolupar activitats en què, per la naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
  • A causa de força major o situació de necessitat.
  • Quan es faci esport individual a l'aire lliure. 

  És recomanable que els infants entre 3 i 5 anys portin mascareta.
 • Quin tipus de mascareta he d'utilitzar?
  En l'àmbit personal, pots utilitzar mascaretes higièniques (de roba) o quirúrgiques. I en l'àmbit laboral, les mascaretes indicades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Com es col·loca correctament la mascareta?
  Cal que la mascareta tapi el nas i la boca.
 • De quina manera m'haig de posar i treure la mascareta?
  Cal rentar-se les mans o aplicar-hi gel hidroalcohòlic abans i després de fer-ho i seguir les indicacions d'aquest vídeo.

 • Cada quan haig de canviar la mascareta?
  Tant les mascaretes quirúrgiques com les higièniques s'han de renovar diàriament. Les mascaretes higièniques (de roba) s'han de rentar a temperatura elevada (> 60 ºC).
 • Si m'haig de treure la mascareta, on la deso?
  És recomanable desar la mascareta en una bossa de paper. També podem utilitzar una bossa de roba si la rentem cada vegada que canviem de mascareta a alta temperatura (> 60 ºC). No és recomanable posar-se la mascareta sota la barbeta, al colze, al canell, etc. mentre no se'n fa ús.
 • On es llencen les mascaretes?
  Les mascaretes d'un sol ús s'han de llençar al rebuig.
 • Puc utilitzar una pantalla facial en comptes de la mascareta?
  La pantalla facial és complementària a l'ús de la mascareta i està indicada en situacions amb risc d'esquitxades (per exemple, si s'està ajudant una persona dependent en tasques com l'alimentació o la higiene). Per tant, encara que s'utilitzi pantalla facial, cal portar mascareta.
 • N'hi ha sancions per no portar mascareta?
  L'incompliment de l'ús de la mascareta o el seu ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionable amb 100 euros.

Puja
Anar a comprar o a treballar
 • Què he de tenir en compte abans de sortir de casa?
  Com a recomanacions generals, cal recordar que les persones en quarantena, amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o que hagin tingut contacte amb algun cas positiu de la malaltia no poden sortir, i que lús de la mascareta és obligatori.

  Cal seguir els consells següents:
  • Prendre's la temperatura abans de sortir i no sortir si s'està a més de 37 ºC.
  • Rentar-se les mans abans i després de sortir de casa.
  • Utilitzar les escales en lloc de l'ascensor per sortir al carrer.
  • Porteu la mascareta. És obligatòria a partir dels sis anys.
  • No menjar ni beure al carrer.
  • No abraçar-se, donar-se la mà ni fer-se petons amb altres persones. Sobretot, cal mantenir la distància social d'1,5 metres.
  • Evitar entrar amb els infants a les botigues.
  • Evitar el contacte amb superfícies susceptibles de contaminar-se.
  • Portar la documentació personal a sobre.
 • És obligatori l'ús de la mascareta?
  Sí, qualsevol persona més gran de sis anys ha de portar-la obligatòriament a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic. La sanció per no portar mascareta és de 100 euros.
 • Podré sortir a comprar com fins ara?
  Sí. Excepte entre les 22 i les 6 hores per l'aplicació del toc de queda. Fins al 17 de gener no es podrà sortir del municipi.

  És obligatori portar mascareta a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres.
 • Al carrer, he de fer servir guants?
  No cal, però sí que és molt important rentar-se les mans abans i després de sortir al carrer, com a mesura de precaució.

Puja
Trobades
 • Puc quedar amb familiars o amics?
  El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

  Prohibició de fer reunions socials de més de 6 persones (una bombolla de convivència habitual), tant en l'àmbit públic com en el privat.

  Els actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres limiten l'assistència al 30 % de l'aforament justificat.
 • Puc anar a veure un familiar, amic o veí a casa seva?
  Sí, està permès sempre que es mantingui la distància de seguretat d'1,5 metres i la resta de mesures preventives. 

  No es recomana visitar les persones vulnerables (majors de 70 anys, persones amb malalties prèvies...). Cal evitar el contacte físic en general (petons, abraçades, etc.), sobretot amb les persones més vulnerables.
 • Puc visitar els meus familiars dependents?
  Sí. Mantingueu la distància d' 1,5 metres i eviteu el contacte físic.
 • Soc dependent. La persona que m'assisteix pot venir?
  Sí, forma part dels serveis essencials permesos.
 • Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d'anar a treballar?
  Sí, entenent que es tracta de tenir cura d'un menor d'edat.
 • Puc quedar amb gent al carrer?
  Sí, de manera preferent entre persones que mantenen una relació i contacte molt habitual. Durant aquests contactes socials amb terceres persones, s'han de respectar les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de seguretat d'1,5 metres, o establir mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans, etc.

  Tanmateix, es recomana reduir les trobades socials amb gent de fora del grup de convivència estable i limitar-les a un màxim de 6 persones.

Puja
Passejar i fer esport
 • Quan i com es pot sortir a fer esport?
  • Es pot passejar i fer esport en qualsevol franja horària excepte entre les 22 i les 6 hores.
  • No existeix limitació territorial per passejar i fer esport.
 • Amb qui es pot sortir a fer esport?
  Es pot fer esport individual o en grup però s'han d'evitar les aglomeracions i guardar una distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres. S'ha de fer de manera preferent entre persones que mantenen una relació i contacte molt habitual i amb un màxim de 6 persones.
 • Puc utilitzar equipaments esportius dels parcs o les platges?
  • Tancament dels equipaments esportius que es troben ubicats en espais tancats, a excepció de les piscines, l'ús de les quals se sotmet també a condicions especials de control.
  • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l'aire lliure, amb un aforament màxim del 50 % i control d'accés.
  • Es mantenen suspeses les competicions.
  • Estan permeses les activitats esportives a l'aire lliure amb un màxim de 6 persones, tret de la pràctica esportiva federada, de divendres a les 6.00 h a dilluns a les 6.00 h, i entre municipis limítrofs.


 • Es pot fer servir la bicicleta?
  Per fer esport es poden fer servir bicicletes, patins, patinets o aparells similiars. Si són d'ús compartit i els usuaris no conviuen, s'han d'utilitzar guants. Si hi poden anar dues persones alhora, cal que portin mascareta (no és necessari si conviuen).
 • Puc passejar a l'hora que jo vulgui?
  No. Hi ha restricció nocturna (toc de queda) entre les 22 i les 6 hores.
 • Quantes persones podem sortir a passejar?
  Un màxim de 6 persones. Es recomana limitar les trobades socials (i esportives) fora del grup de convivència estable. 
 • I si faig esport adaptat?
  Es pot fer esport adaptat acompanyat d'altres esportistes. Les distàncies de seguretat es poden reduir si cal per practicar l'activitat, però, en qualsevol cas, totes dues persones han de portar mascareta.

Puja
Prova: $provaURL