1.3.4 Versió en positiu i negatiu

Sempre que sigui possible s'aplicarà el logotip en la seva versió a color en positiu. Sobre fons negre o molt fosc s'aplicarà la versió en negatiu.

Aquí es mostra la marca d'àmbit AMB en la seva versió a color en positiu i en negatiu.

* Representació de fons, no interpretar com a possibilitat d'emmarcar la marca.