1.3.3 Colors corporatius

Aquests són els colors corporatius principals de l'AMB i les seves referències en quadricromia, RGB, HTML i RAL.

* Utilitzarem com a exemple per aquest capítol la marca Mobilitat, però la resta d'àmbits segueixen la mateixa normativa.