Cap del servei de Control intern I

Convocatòria de procés de lliure designació, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió d'un lloc de  comandament de cap del Servei de Control Intern I, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 28, adscrit a la Intervenció
de l'AMB.

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud de participació per registre electrònic mitjançant la Instància genèrica de l'AMB enllaçada en aquesta pàgina.

Juntament amb la instància, s'ha d'annexar còpia escanejada del DNI, curriculum vitae i documents acreditatius dels mèrits al·legats.

Instància genèrica

Tipus:
Provisió llocs i mobilitat
Número expedient:
905195/21
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
DOGC 22.11.2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte