Estructura

Les Rondes, amb una longitud total de 36,2 quilòmetres, són utilitzades diàriament per milers d'usuaris el qual fa que es tracti d'una de les vies d'alta capacitat amb la IMD (Intensitat Mitjana Diària) més important de Catalunya, amb una IMD de 276.500 vehicles al dia.

Trams de gestió metropolitana
Els trams de gestió metropolitana són set: la Ronda de Dalt (B-20), la Ronda litoral des del Morrot al Nus de la Trinitat (B-10), el nus de la Trinitat, el tram de Gran Via Nord, el pont de Can Peixauet i 500 metres de l'autopista del Vallès (C-58).
 • Ronda Litoral (B-10)
  Ronda Litoral (B-10)

  12,1 km

  Es tracta d'una via urbana que discorre pels municipis de Barcelona i Sant Adrià del Besòs. S'inicia al Nus de la Trinitat, on conflueix amb altres vies d'alta capacitat i segueix paral·lel al riu Besòs fins a l'altura del Fòrum moment a partir del qual canvia de direcció i va paral·lela al mar Mediterrani. L'àmbit de gestió del Manteniment acaba al p.k. 12+110 (a l'altura del Morrot), malgrat que el traçat continua fins el nus del Llobregat, tram de titularitat del Ministeri de Foment.

  La secció tipus consisteix en dos calçades separades per una mitjana. La secció transversal varia segons la zona i consta de dos o tres carrils d'amplada per sentit de circulació, amb vorals exteriors d'amplades variables.

  La Ronda Litoral disposa de vuit túnels, del qual en destaca el de Vila Olímpica amb una longitud de 814 metres.
 • Ronda de Dalt (B-20)
  Ronda de Dalt B20

  11,5 km

  Es tracta d'una via urbana de circumval·lació a la ciutat de Barcelona que discorre paral·lela a la serra de Collserola. S'inicia al Nus de la Trinitat, al p.k. 16+000 i acaba al Nus de la Diagonal, al p.k. 4+800. L'ens titular és l'Ajuntament de Barcelona.

  La Ronda de Dalt està formada per seccions molt variables en els diferents trams entre enllaços. La secció consisteix en calçades separades per una mitjana, la secció transversal fixa consta de tres carrils per sentit de circulació amb una vorera d'emergència d'amplada variable.

  La Ronda de Dalt (B–20) travessa fins a 11 túnels al llarg del seu recorregut, del qual en destaca el túnel d'Oreneta amb una longitud de 786 metres. 
 • Ronda de Dalt (C-32)
  Ronda de Dalt (C-32)

  4,3 km

  La C–32 és una via de circumval·lació que uneix el Nus de la Diagonal i el Nus del Llobregat (del  p.k. 59+028 fins al 63+338). Aquest tram es va incorporar a l'àmbit de gestió de manteniment l'any 2002, quan la Generalitat de Catalunya que n'és la titular en va cedir la gestió al Consell Comarcal del Barcelonès. Discorre per la comarca del Baix Llobregat i dóna accés als municipis d'Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

  Es configura amb tres carrils per a cada sentit de circulació excepte al Nus de la Diagonal on es redueix a dos carrils per sentit.

  La Ronda de Dalt (C-32)  disposa de diferents trams pels quals discorren dos túnels. 
 • Nus de la Trinitat
  Imatge del Nus de la Trinitat

  En aquesta infraestructura es concentren diverses vies d'alta capacitat que entren o surten de la ciutat de Barcelona. Canalitza i distribueix el trànsit de les autopistes que arriben del Nord (C–58 i C–33) i l'est (B–20) de la ciutat o de les vies de circumval·lació del ciutat (Rondes).

  Aquesta connexió està constituïda per diversos ramals de circulació que transcorren a diferents altures i que se salven una a les altres mitjançant obres de fàbrica, com nombrosos viaductes i sota ponts. Per aquí també passa la línia ferroviària d'Alta Velocitat.

  Les principals vies consten de dos carrils de 3,5 metres amb vorals d'1,5 metres. Els ramals només disposen d'un carril de 7 metres d'amplada (voral inclòs). 
 • Gran Via Nord (C-31)
  Imatge Gran Via Nord (C-31)
  2,5 km

  Aquesta autopista s'encarrega de connectar el centre de Barcelona (la plaça de les Glòries i Gran Via de les Corts Catalanes) amb l'extrem Est de la ciutat i amb la comarca del Maresme. L'àmbit de gestió de Manteniment comença al darrer semàfor després de la plaça de les Glòries i arriba fins al terme municipal de Sant Adrià del Besòs, incloent les barreres sono-reductores.

  Aquesta via està formada per dos calçades separades de secció constant al llarg de tot el recorregut. En  sentit Besòs consta de 3 carrils mentre que en sentit Llobregat disposa de 4 carrils, un d'ells reservat per carril Bus. 
 • Autopista del Vallès (C-58)
  Imatge Autopista del Vallès (C-58)
  500 m

  Aquest tram té el seu origen en el mateix Nus de la Trinitat (al p.k. 0+000) i acaba en la junta de dilatació sobre el pont que passa sobre l'autopista C-33 (al voltant del p.k 0+500).

  La secció comença amb 4 carrils que es converteixen en 5 a l'altura del p.k. 0+200, en sentit Barcelona. En sentit Terrassa, la secció s'inicia amb 5 carrils que es redueixen a 4 al p.k. 0+200
 • Pont de Can Peixauet
  Imatge Pont de Can Peixauet
  138 m

  El Pont de Can Peixauet, també conegut com a pont del Potosí, és un pont atirantat que salva el riu Besòs i enllaça Barcelona i Santa Coloma de Gramenet. La llum principal del pont és de 76 m i la secció de 36 m, que alhora es distribueix en 3 carrils de 3,5 m i 6 m de vorera per sentit de circulació.
Trams de gestió estatal
Tram de gestió de la xarxa estatal de carreteres de l'Estat:
 • Ronda Litoral (B-10)
  Tram ronda litoral de competència estatal

  8,3 km

  Des del p.k. 12+110 (a l'altura del Morrot) fins al Nus de la Diagonal on connecta amb l'A2 al p.k. 4+800.