Nous mapes topogràfics

| Subject: Cartography

El Geoportal de Cartografia ha actualitzat 447 fulls del mapa topogràfic metropolità

Fitxa topogràfica

El gener del 2020 s'han actualitzat 447 fulls de continguts del Geoportal de Cartografia. Per primer cop, recullen tota una relació d'elements propis de les platges metropolitanes necessaris per dur-ne a terme la gestió i el manteniment, entre els quals tanques de delimitació dunar, dutxes, aparcabicis, papereres semisoterrades, pals de megafonia, etc.

El mètode que s'ha emprat per a l'actualització d'aquesta base cartogràfica és l'ús d'imatges aèries d'alta resolució (7,5 cm/píxel), que garanteixen una precisió planimètrica de 20 cm i altimètrica de 25 cm.

Ampliació del mapa topogràfic metropolità

La Secció de Cartografia de l'AMB ha creat 11 fitxes que amplien el diccionari d'elements que es recullen en el mapa topogràfic metropolità 1:1.000. Qualsevol usuari d'aquest servei, per exemple les diferents administracions com ara els ajuntaments, la Generalitat o les diputacions provincials, les pot fer servir i recollir-hi elements propis de les platges per enriquir la base cartogràfica i disposar d'una eina de gran utilitat per a la gestió del litoral metropolità. És especialment útil en moments com l'actual, en què el temporal de mar ha afectat greument les platges metropolitanes i hi ha hagut nombroses incidències, com la pèrdua o el desplaçament d'aquests elements.

Related documents