Taller de cocreació

Tornar

| Tema: Espais públics urbans, Sostenibilitat

Tipus: Clearing

Primer taller organitzat per l'AMB el 27 de novembre de 2020

Imatge del seminari


Aquest primer taller ha comptat amb la participació de l'Àrea d'Ecologia, l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques i l'Oficina Tècnica de Gerència de l'AMB. Tots els participants han compartit informació rellevant sobre entorns fluvials i han intentat, des de diferents disciplines, omplir els buits de coneixement existents en relació amb els serveis ecosistèmics i les solucions basades en la natura, sobretot les relacionades amb els boscos urbans. Més concretament, a través de tres dinàmiques específiques, els participants al taller han debatut quins serveis ecosistèmics consideren més rellevants, quins elements són clau per potenciar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics del territori, on detecten buits de coneixement i quin paper tenen (o haurien de tenir) els arbres, parcs i boscos com a solucions basades en la natura en l'àmbit metropolità del riu Llobregat.


Prova: $provaURL