Contaminació atmosfèrica

Notificacions sobre l'activació de situacions de contaminació atmosfèrica i les mesures que se'n deriven, i com afecten la ciutadania. També es disposa d'informació de servei i divulgativa sobre la contaminació atmosfèrica i les accions per reduir-la.

Visor i alertes per contaminació atmosfèrica

T-verda

Canvi d'hàbits