Informació i avisos

Alertes, informació, protocol i recomanacions en el cas de situació de contaminació atmosfèrica.

La Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) de la Generalitat de Catalunya activa les alertes de contaminació, que l'AMB transmet a través de diversos mitjans als municipis metropolitans i la ciutadania: missatgeria, xarxes socials, notes de premsa, web, app, etc.

Aire metropolità és una aplicació web que té la funció d'informar sobre avisos i alertes i que permet consultar l'estat de l'aire en temps real amb diversos visors, seleccionar rutes saludables, calcular els graus de contaminació i rebre notificacions en els casos d'alerta per contaminació atmosfèrica.

Seguiment de la situació atmosfèrica