Informació i avisos

Alertes, informació, protocol i recomanacions en el cas de situació de contaminació atmosfèrica.

La Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) de la Generalitat de Catalunya activa les alertes de contaminació, que l'AMB transmet a través de diversos mitjans als municipis metropolitans i la ciutadania: missatgeria, xarxes socials, notes de premsa, web, app, etc.

Aire metropolità és una aplicació web que té la funció d'informar sobre avisos i alertes i que permet consultar l'estat de l'aire en temps real amb diversos visors, seleccionar rutes saludables, calcular els graus de contaminació i rebre notificacions en els casos d'alerta per contaminació atmosfèrica.

Seguiment de la situació atmosfèrica
Quin és l'estat de l'aire metropolità i com la contaminació afecta la nostra salut, entre altres qüestions.  
 • La contaminació de l'aire afecta la salut pública?
  Sí, la contaminació atmosfèrica repercuteix de manera rellevant en la salut dels conciutadans metropolitans. Si bé la qualitat de l'aire està millorant lentament, la contaminació atmosfèrica continua essent el perill més gran per a la salut ambiental al nostre territori. Segons el darrer informe de l'Agència Europea del Medi Ambient (EEA, 2018), la contaminació atmosfèrica és la responsable directa de més de 500.000 morts prematures a l'any a Europa.  
 • Com està l'aire metropolità?
  A l'àrea metropolitana s'excedeixen els llindars de contaminació d'NO2 i de PM establerts per la UE i l'Organització Mundial de la Salut, que constitueixen una amenaça de primer ordre en termes de salut pública.  
 • Quins efectes presenta la contaminació sobre la salut de les persones?
  Segons l'Agència Europea del Medi Ambient i l'Organització Mundial de la Salut, els efectes que suposen sobre la salut són: efectes sobre el sistema nerviós central (PM), asma i funció pulmonar reduïda (PM), malaltia pulmonar obstructiva crònica (PM), efectes sobre el sistema reproductiu (PM), efectes al fetge, a la melsa i a la sang (NO2), càncer de pulmó (NO2 i BaP), efectes cardiovasculars (PM, SO3, O3), etc. 
 • Què hi diu la comunitat científica?
  L'elevada contaminació atmosfèrica té uns efectes directes sobre la salut de les persones que la comunitat científica ha pogut parametritzar en més de 3.000 morts prematures anuals a l'entorn metropolità. Sense anar més lluny, el passat mes de novembre es va presentar el darrer informe sobre l'estat de la salut a Barcelona que indicava que el càncer de pulmó ja és la primera causa de mort prematura entre les dones. També indicava que el 70% de la població estava exposada a nivells de NO2 superiors als recomanats per l‘OMS i per la UE.

  En els darrers anys s'han multiplicat les evidències que relacionen salut i contaminació. Més concretament, els estudis relacionen la contaminació atmosfèrica amb diverses patologies:
  • Un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària "la Caixa", destaca que l'ampliació de les xarxes de carrils bici a les ciutats podria aportar beneficis considerables per a la salut i l'economia. Més concretament, l'ampliació de les xarxes de carrils bici a les ciutats europees podria evitar fins a 10.000 morts prematures. En el cas de Barcelona, si tots els carrers disposessin d'infraestructura ciclista s'evitarien 248 morts prematues cada any.
  • Un estudi de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), l'Hospital del Mar i l'Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) revela que els alts nivells de contaminació incrementen un 20% el risc de patir un ictus aterotrombòtic.
  • Experts del Vall d'Hebron Barcelona Campus Hospitalari i el CIBER en la seva àrea de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV) han fet un estudi que demostra que els dies en què els nivells de contaminació atmosfèrica són més elevats a l'àrea metropolitana de Barcelona es produeixen més atacs de cor.
  • La Comissió Lancet sobre Contaminació i Salut indica que la contaminació va provocar 23.987 morts a Espanya al 2015, cosa que significa 1 de cada 17. Article complet
  • Un estudi epidemiològic a gran escala de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària "la Caixa", i la Societat Americana contra el Càncer vincula alguns contaminants de l'aire amb la mortalitat per càncer de ronyó, bufeta i colorectal. La recerca va fer un seguiment durant 22 anys (de 1982 a 2004) a més de 600.000 persones adultes i va relacionar la mortalitat per 29 tipus de càncer amb l'exposició residencial a tres contaminants ambientals: PM2,5, diòxid de nitrogen (NO2) i ozó (O3).
  • El darrer treball d'ISGlobal de Barcelona indica que un increment 5 μg/m3 de PM10 a l'aire respirat resulta la pèrdua de gairebé un any de vida (Environment International, 2016).
  • Es constata una afectació negativa en el desenvolupament dels infants sotmesos a contaminació atmosfèrica a les escoles Projecte BREATHE, més hiperactivitat i dèficit d'atenció en els adolescents (Environment International, 2016).
  • La contaminació atmosfèrica és la causa de diverses afectacions cerebrals com ictus o accidents cardiovasculars (OMS), malalties degeneratives (Journal of Alzheimer's Disease, 2015) i diversos problemes de salut mental (JAMA Psychiatry, gener 2013).
  • Es constaten múltiples evidències de l'efecte en l'aparell respiratori, com càncers de pulmó (OMS), pneumònies (OMS), afectacions pulmonars diverses (Thorax, 2009, 64) i obstruccions pulmonars cròniques (OMS).
  • Es destaquen diversos estudis sobre impactes en el sistema reproductor (CREAL-ISGlobal) i sobre afeccions coronàries (Circulation, 2010 i OMS). 
El protocol metropolità es tracta d'una eina orientada a facilitar el desenvolupament de la gestió dels episodis als municipis. Per això, cada municipi designarà els responsables tècnics per tal de fer un seguiment permanent de les mesures desenvolupades.

En el cas del NO2, el protocol defineix quatre fases: des d'una fase de seguiment atent, passant per l'avís preventiu i la fase d'episodi, fins a arribar a la fase d'alerta o de màxima contaminació. En el cas de les partícules PM10, el protocol defineix dues fases: l'avís preventiu i la fase episodi.

L'aplicació d'una fase o altra dependrà del nivell de contaminació provocat pel contaminant. Les accions i mesures plantejades es duran a terme de forma acumulativa; així, a mesura que van augmentant les fases d'activació, es van incorporant noves mesures sense desactivar les mesures de les fases precedents.

Aquest pla d'actuació es coordina amb els 36 ajuntaments metropolitans i es vehicula a través de la figura del gestor municipal dels episodis de contaminació.

Protocol actualitzat Octubre 2020
Recomanacions generals a la població en cas d'episodi de contaminació. 
 • Què he de fer quan s'activi un episodi de contaminació?
  L'AMB ofereix unes recomanacions generals a la població en cas d'episodi de contaminació:
  1. Mou-te a peu o en bici i aprofita els carrers amb menys trànsit.
  2. Opta pel transport públic en lloc del transport privat.
  3. Si no tens més opció que el vehicle privat, comparteix-lo o combina'l amb el transport públic.
  4. Si fas exercici a l'aire lliure, fes-ho en les hores de menys intensitat de vehicles.
  5. Regula la climatització de les llars evitant un escalfament o refrigeració excessiva.
  6. Ventila el teu habitatge en les hores amb menys trànsit en el teu carrer.
  7. Arrenca i frena el vehicle suaument: disminuiràs l'emissió de partícules contaminants.
  8. Duu els pneumàtics del cotxe ajustats a la pressió que els correspon: això disminueix l'emissió de partícules.
 • I pel que fa a la salut, és convenient fer exercici?
  Tot i els problemes derivats de la contaminació de l'aire, és mèdicament aconsellable dur a terme activitats esportives com caminar, córrer, anar en bicicleta, nedar o altres, de manera regular. Els beneficis de fer esport superen els perjudicis possibles derivats de l'exposició a un aire contaminat.
Descarregar el material gràfic del protocol de contaminació.

Bànners
Falques d'àudio
Espots vídeo