Olors a la surgència de la Falconera

Tornar

Estudi per analitzar-ne les causes i minimitzar-ne l'impacte al Garraf

Falconera
  • Tema: Cicle dels residus
  • Àmbit: Garraf
  • Data de publicació:
  • Autor: AMB, Geoservei Projectes i Gestió Ambiental SL, Universitat de Barcelona, CSIC-IDEAE

Descripció

L'objectiu fonamental ha estat analitzar la contaminació de les aigües subterrànies del Garraf i delimitar-ne l'abast geogràfic. Conèixer la contaminació de les aigües subterrànies és indispensable per contribuir a explicar l'origen dels gasos que determinen els problemes de les olors i el seu impacte en el medi i els nuclis poblats.

L'altre objectiu, també molt important, és el monitoratge de la surgència de la Falconera, que es troba en curs de materialització. Amb aquest monitoratge es vol aprofundir en el coneixement de la contaminació i l'origen dels gasos, així com en l'evolució de la contaminació i dels processos que faciliten la presència dels gasos. Els resultats del monitoratge contribuiran a plantejar iniciatives de remediació.